Dos empresaris pagaran 420.000 euros per la mort d’un lleidatà

Dos empresaris pagaran 420.000 euros per la mort d’un lleidatà

Accepten sengles condemnes de cinc mesos de presó // L’empleat, de 29 anys i veí de Lleida, va morir per culpa de l’impacte d’una pala de càrrega a Esplús.

 

El Jutjat Penal número 2 d’Osca ha condemnat a sengles penes de cinc mesos de presó dos empresaris per l’accident laboral mortal d’un veí de Lleida el 25 de maig del 2016 a Esplús a causa de l’impacte d’una pala de càrrega. Els dos condemnats també pagaran una indemnització de 420.000 euros als familiars de la víctima, representats pel lletrat Enric Rubio, com a autors d’un delicte social en concurs amb un delicte d’homicidi per imprudència greu.

Va ser un judici per conformitat que es va celebrar després de l’acord entre la Fiscalia, la defensa i l’acusació particular i també es va acordar la suspensió de la pena de presó per un període de 2 anys amb la condició que no delinqueixin en l’esmentat termini i abonin la suma fixada en concepte de responsabilitat civil.

L’accident es va produir cap a les 14.00 hores en una finca d’Esplús quan l’empleat treballava amb una pala carregadora i va comprovar que perdia oli del sistema hidràulic del braç carregador. L’home va procedir a reparar l’avaria parant la pala amb la cullera aixecada i col·locant-se a sota. Va sol·licitar l’ajuda d’un altre empleat per canviar el maneguí que degotava i, a l’afluixar una femella, el maneguí va saltar i va deixar el circuit sense oli, “la qual cosa va produir la caiguda automàtica de la cullera sobre el treballador”, segons consta en la sentència.

Per tot això, la jutgessa, amb la conformitat de les parts, ha determinat que “l’accident es va produir per no seguir les instruccions del fabricant en les tasques de manteniment, a l’haver realitzat treballs de reparació sota la cullera de la pala suspesa, sense haver assegurat els braços sobre un suport ni accionat un sistema de bloqueig del bastidor d’elevació”.

Així, els dos empresaris han estat condemnats a 5 mesos de presó i al pagament de 420.000 euros en concepte de responsabilitat civil.

Notícia Diari El Segre

(Cliqueu a la imatge per fer-la més gran)

Necessites un advocat a Lleida?

Necessites un advocat a Lleida?

Advocat a Lleida

Si busques un advocat a Lleida per exercir els teus drets o, simplement, per informar-te sobre una qüestió legal, has de saber que existeixen professionals molt ben qualificats per cobrir les teves necessitats. No obstant, si no has estat mai en un bufet d’advocats, és necessari que coneguis alguns aspectes de la seva professió per poder prendre la millor decisió a l’hora d’escollir el professional que et defensi.

Pregunta abans de concertar la primera visita

Abans de concertar la primera visita amb l’advocat, és convenient que preguntis si aquest coneix la matèria o si ha portat algun cas similar al teu, així com també que t’informis sobre la durada i el preu que pot tenir aquesta primera trobada. Així mateix, resulta convenient que preguntis si convé que duguis algun tipus de documentació per realitzar aquesta primera visita, en la que exposaràs la teva problemàtica o els teus dubtes.

Expressa’t sense por amb el teu advocat

Per optimitzar la primera trobada amb l’advocat, convé que, prèviament, t’hagis anotat tots els dubtes i qüestions que vulguis abordar per no deixar-te cap tema sense tractar. Al marge d’aquests aspectes, convé que abordeu les qüestions econòmiques, com els honoraris de l’advocat i dels altres professionals que, en el seu cas, hagin d’intervenir (procurador, perit, notari… etc.), així com la quantia a la que pot ascendir el plet o les costes processals.

La primera visita a un despatx d’advocats

La primera visita entre el client i l’advocat és una presa de contacte en la que s’estableixen les bases d’una relació professional basada en la confiança. El teu advocat està per defensar-te i, per tant, no hi ha cap raó per ometre-li informació o per no explicar-li què penses o què no entens.

Pregunta al teu advocat abans d’actuar en un conflicte

Davant de qualsevol conflicte és molt probable que sorgeixi una situació inesperada i tensa i, precisament, en aquest moment és quan més has de confiar en el què et digui el teu advocat per tal d’evitar que en un futur sorgeixin nous conflictes o perjudiquin els teus interessos.

Condemna de 60.000 euros per titllar una empresa de morosa sense ser-ho

El jutjat de primera instància número 8 de Lleida ha condemnat el Banc Mare Nostrum (ara Bankia) i a Experian Bureau de Crédito a indemnitzar amb 60.000 euros una corredoria d’assegurances de Lleida per haver vulnerat el seu dret a l’honor “causant un menyscapte greu en el prestigi professional” a l’haver-la inclòs de manera indeguda i reiterada, durant sis anys, en un fitxer de morositat. La magistrada ha estimat la demanda d’una empresa de Lleida, representada per l’advocat Enric Rubio, que denunciava la inclusió indeguda de les seues dades en un fitxer de morosos, concretament, al registre de solvència patrimonial Badexcug, partint de dades errònies des de l’agost del 2011 almenys fins al juny del 2017.

Concretament, el fitxer Badexcug va mantenir la firma com a morosa fins en vuit ocasions durant aquest període i publicava l’erroni deute amb el concepte “assegurança”, la qual cosa li va provocar dificultats a l’hora de finançar-se per realitzar la seua activitat econòmica. L’empresa va informar en reiterades ocasions a les demandades que s’estava incorrent en un error, de manera que demanava la cancel·lació com a morosa. La titular del jutjat de primera instància número 8 determina que “la inclusió es va realitzar de forma constant i prolongada malgrat les contínues peticions de cancel·lació, justificades d’acord amb la llei perquè es procedís a donar de baixa les dades”. La magistrada afegeix, entre altres motius, que les demandades “no van atendre al requeriment sense que hagin acreditat que en el dia d’avui les dades estan cancel·lades”.

La jutge també afirma que va ser “molt perjudicial per a la seua imatge [la de la corredoria d’assegurances] constar com a morosa amb el concepte assegurança”. Per tant, la conducta dels codemandats constitueix “una intromissió il·legítima a l’honor i al prestigi professional, perquè la seua inclusió a l’Asnef era totalment injustificada”.

La jutge qualifica de “negligent” l’actuació de les demandades

La jutge sentencia que Banc Mare Nostrum i Experian Bureau de Crédito van tenir un procedir “negligent” amb els requeriments de l’empresa lleidatana afectada. La magistrada informa que la firma és al fitxer des del 2011 fins a la data “ja que no consta que s’hagi produït la cancel·lació actualment […], cosa que representa un fet gravíssim, amb deixadesa i falta de diligència”, per no haver atès les peticions de rectificació i cancel·lació.

A dia d’avui, la sentència no és ferma i es pot recórrer.

Bon Nadal i Feliç 2019

Bon Nadal i Feliç 2019

Tot l’equip de Rubio Advocats us desitja Bon Nadal i un 2019 replet de alegries Des de Rubio Advocats seguirem treballant dur per defensar els vostres interessos, acompanyant-vos i assessorant-vos en els bons moments, i ens els més complicats.

BONES FESTES! 🎄

Els clients hauran d’assumir el pagament de l’Impost sobre les hipoteques

Els clients hauran d’assumir el pagament de l’Impost sobre les hipoteques

El Ple de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Suprem ha decidit aquest dimarts per 15 vots a favor i 13 en contra que són els clients els que han d’assumir el pagament de l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats -impost sobre les hipoteques-.

Només dues setmanes després de la coneguda sentencia de 16/10/2018, el Tribunal Suprem es desdiu del criteri recentment fixat i torna a la seva anterior doctrina favorable a les entitats bancàries, en virtut de la qual, el subjecte passiu de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (i, per tant, l’obligat al seu pagament) en els préstecs hipotecaris és el prestatari o consumidor.

Rectificació- El Tribunal recula i modifica la seva decisió

Rectificació- El Tribunal recula i modifica la seva decisió

En relació a l’última notícia que vàrem publicar, us informem que el mateix divendres 19/10/2018, el Tribunal Suprem va recular i va anunciar que revisaria la decisió sobre qui ha de pagar l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (el prestamista o el prestatari) en la formalització dels préstecs hipotecaris per l’enorme “repercussió econòmica i social” que aquesta implicava. Possiblement, aquesta revisió es produeixi durant aquesta setmana, de manera que estarem atents a la segona resolució que es dicti al respecte i procedirem a informar-vos de la mateixa tan bon punt la coneguem.

El Tribunal Suprem canvia de criteri

El Tribunal Suprem canvia de criteri

És el Banc i no el client qui ha de pagar l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats en els préstecs hipotecaris.

El passat 16/10/2018 la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem va dictar Sentència mitjançant la qual conclou que és el prestamista (és a dir, l’entitat financera) qui ha de córrer amb el cost de l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats en les escriptures públiques de préstec amb garantia hipotecaria i no el prestatari (consumidor). En aquest cas, els Magistrats entenen que el negoci objecte d’inscripció és la hipoteca i que l’únic interessat en l’elevació a escriptura pública i ulterior inscripció d’aquell negoci és el Banc.

El Fallo de la Sentència modifica la jurisprudència anterior del Tribunal Suprem que interpreta el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i el seu Reglament, fins al punt que anul·la l’article 68.2 del Reglament, que establia que el prestatari és el subjecte passiu de l’impost, a l’entendre que és contrari a la Llei.

Polèmica per la regulació de 112 patis interiors i el seu us comercial

Polèmica per la regulació de 112 patis interiors i el seu us comercial

El nou POUM preveu regular 112 patis centrals d’illes d’habitatges al Clot de les Granotes i Pardinyes per reconvertir-los en zones verdes, mesura que ha suposat un allau d’al·legacions per part dels petits comerciants, ja que aquesta mesura comportaria que molts baixos comercials haguessin de limitar la superfície.

Un conjunt de nou ciutadans van presentar una al·legació conjunta, i són representats per l’advocat Enric Rubio, que al·lega que aquesta mesura provocaria un impacte comercial, social i econòmic de gran magnitud.

L’al·legació presentada assegura que en alguns casos, aquestes zones verdes seran inviables per la falta de llum solar a més a més, en altres ciutats com Barcelona o Berlin, on aquests projectes han prosperat després de que un estudi justifiques la seva implementació. En el cas de Lleida no ha sigut així.

Primera condemna de l’Audiència per clàusules sol amb empreses

Primera condemna de l’Audiència per clàusules sol amb empreses

Obliguen a un Banc a retornar 20.000€ a una promotora per falta d’informació

L’Audiència Provincial de Lleida ha dictat la primera sentència condemnatòria pel qual anul·la una clàusula sol continguda en un préstec hipotecari subscrit per una promotora Inmobiliaria, obligant al Banc a retornar les mateixes quantitats abonades fins la data i per l’aplicació de la citada clàusula sol.

L’empresa, defensada per l’advocat Enric Rubio va recórrer la Sentència dictada pel Jutjat de Primera Instancia nº5 de Lleida (que inicialment va desestimar la demanda) davant de l’Audiència Provincial de Lleida, al considerar que en cap moment s’havia informat a l’empresari de l’existència de la clàusula sol continguda en l’esmentat préstec, infringint d’aquesta forma la bona fe contractual.

L’Audiència Provincial de Barcelona dona la raó a un empresari de Sabadell

L’Audiència Provincial de Barcelona dona la raó a un empresari de Sabadell

No haurà de satisfer cap compensació ni prestació a la seva ex-dona amb motiu del divorci

La Secció 18ª de l’Audiència Provincial de Barcelona ha dictat, recentment, una sentència, per la qual desestima el recurs d’apel·lació interposat per l’ex-dona d’un empresari de Sabadell. En concret, mitjançant el referit recurs, l’ex-dona reclamava que se li reconegués una compensació econòmica per raó del treball per un import de 350.000 €, a càrrec del seu ex-marit, a l’haver treballat per ell amb una retribució insuficient per les tasques que realitzava.

Malgrat l’ex-marit ostenta fins a 15 centres de perruqueria en tot el territori nacional, l’Audiència valora i quantifica el patrimoni d’ambdós cònjuges, conformat, majoritàriament, per un conjunt immobiliari ubicat a la ciutat de Lleida, i considera que les atribucions patrimonials realitzades a favor de l’esposa, al llarg del matrimoni, superen amb escreix qualsevol diferència patrimonial que hi pugui haver entre les dues parts, per la qual cosa conclou que no li correspon percebre cap import en concepte de compensació econòmica per raó del treball.

A més, l’Audiència Provincial de Barcelona estima el recurs d’apel·lació interposat per l’empresari, representat per l’Advocat Enric Rubio, ja que considera que el divorci no va provocar cap desequilibri econòmic entre les parts, per la qual cosa deixa sense efecte la prestació econòmica que el Jutjat de Primera Instància nº 8 de Sabadell li va reconèixer en primera instància per un import de 1.200 € mensuals durant 3 anys.

El bibliotecari de l’Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida acomiadat per enviar fotos eròtiques a alumnes

El bibliotecari de l’Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida acomiadat per enviar fotos eròtiques a alumnes

Alumnes de l’Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida van declarar davant el Jutge d’Instrucció que el bibliotecari del centre els va enviar fotografies eròtiques. El monitor va reconèixer els fets i va ser acomiadat. Està en llibertat provisional amb càrrecs i té prohibit apropar-se al centre.

El monitor va ser contractat per l’AMPA i feia 12 anys que treballava a l’institut. L’associació de pares i mares, representada per advocat Enric Rubio, es va personar en la causa.

Les estudiants van denunciar el cas amb l’objectiu d’evitar que es produeixin més assetjaments d’aquest tipus.

El Tribunal Suprem veta la possibilitat de litigar al consumidor

El Tribunal Suprem veta la possibilitat de litigar al consumidor

Dimecres passat, 11 de abril de 2018, el Tribunal Suprem va dictar Sentència estimant el Recurs de cassació interposat per l’entitat financera IBERCAJA BANCO, S.A.U. contra la Sentència dictada el 13/12/2016 per l’Audiència Provincial de Saragossa, que havia declarat la nul·litat de la clàusula sòl i la seva posterior novació mitjançant un contracte privat subscrit entre el client i la referida entitat financera.

En aquesta resolució, l’Alt Tribunal ha atorgat plena validesa al contracte privat que fou subscrit entre les parts (entitat financera i consumidor) mitjançant el qual es va procedir a rebaixar la clàusula sòl que conté la hipoteca a canvi que el client renunciés a emprendre accions legals contra l’entitat.

Tot i que les clàusules sòl no són il·lícites, sí es consideren abusives i, per tant, nul·les, quan han estat incorporades en l’escriptura de préstec hipotecari sense que el Banc hagi informat adequadament al client, incomplint el seu deure d’informació i de transparència envers ell. En el cas esmentat d’IBERCAJA, el Tribunal Suprem ha considerat que ambdues parts van estar conformes en subscriure aquell pacte privat, fins al punt que el client era coneixedor i conscient del mateix, concloent que atès que el Banc va complir adequadament el seu deure d’informació i transparència, el pacte privat subscrit resulta vàlid a tots els efectes.

Llei de Segona Oportunitat

Llei de Segona Oportunitat

Tens deutes i no pots pagar? Allibera’t dels deutes que t’ensorren

Et trobes en alguna d’aquestes situacions?

  • No puc pagar la hipoteca i el banc no accepta cap ajust de les quotes.
  • La meva situació econòmica ha empitjorat i no tinc ingressos suficients per fer front als deutes.
  • M’he separat, la meva parella no fa front a part dels crèdits en comú i em reclamen el 100% dels deutes.
  • La meva empresa va fer fallida i ara em reclamen tots els deutes.
  • Sóc avalista d’un préstec i el deutor principal no paga.

Contacta amb nosaltres, tenim la solució. Tens dret a una SEGONA OPORTUNITAT.

Truca’ns al telèfon 973 23 10 21 i t’ informarem!

El Tribunal Suprem unifica doctrina en matèria de pensió de viduïtat en persones separades o divorciades

El Tribunal Suprem unifica doctrina en matèria de pensió de viduïtat en persones separades o divorciades

Recentment, el Tribunal Suprem ha unificat doctrina en matèria de pensió de viduïtat en persones separades o divorciades. Es tracta de la Sentència número 895/2017, de 15 de novembre de 2017, que analitza els requisits legals per tal que una persona separada o divorciada judicialment pugui percebre la pensió de viduïtat de la Seguretat Social en cas de mort de qui va ser el seu cònjuge.

Segons estableix la Llei General de la Seguretat Social, per tal que les persones separades o divorciades puguin percebre una pensió de viduïtat és necessari que tinguessin reconeguda una pensió compensatòria. La discussió se suscita en torn a aquells casos en què no hi ha fixada una prestació d’execució continuada i periòdica, sinó que és de pagament únic.

Finalment, el Tribunal Suprem ha resolt que una pensió en modalitat de pagament únic no es pot considerar una pensió compensatòria, perquè no és una prestació duradora i successiva, d’execució continuada i periòdica, sinó una prestació única a satisfer en una sola vegada i en un temps predeterminat.

La conseqüència d’aquesta doctrina és que les prestacions de pagament únic, com que no es poden considerar pensions compensatòries, impedeixen l’accés a la pensió de viduïtat. Aquesta qüestió caldrà tenir-la molt en compte en el moment en què sorgeixi la crisi matrimonial, doncs a l’hora de pactar les concretes atribucions patrimonials s’haurà de valorar com afectarien a una eventual pensió de viduïtat, en especial, per al cònjuge més perjudicat econòmicament per la ruptura.

Bones Festes!

Bones Festes!

Tot l’equip de Rubio Advocats us desitja un Bon Nadal i un 2018 ple d’éxits!

Cinc anys i mig per al caçador que va matar un agricultor de Tàrrega

Cinc anys i mig per al caçador que va matar un agricultor de Tàrrega

Durant els dies 24 a 29 de novembre es van celebrar les sessions del judici oral arran de la mort d’un pagès a mans d’un caçador a Santa Maria de Montmagastrell. Rubio Advocats defensava els interessos dels germans de la víctima i finalment es va sol·licitar que l’acusat fos condemnat com autor criminalment responsable d’un delicte d’homicidi dolós.

Al llarg del judici, l’acusat va mantenir que el tret s’havia produït accidentalment, durant un forcejament amb la víctima. No obstant, finalment el Jurat va considerar que aquesta versió era insostenible i en data 1/12/2017 va emetre veredicte de culpabilitat. L’Audiència Provincial de Lleida ha dictat Sentència condemnant l’acusat a 5 anys i 6 mesos de presó, aplicant l’agreujant d’abús de superioritat i l’atenuant molt qualificada de reparació del dany, doncs abans del judici va fer front a les indemnitzacions a la filla i als tres germans de la víctima.

Si vols més informació fes click aquí.

Judici contra un caçador que va matar un agricultor a Tàrrega

Judici contra un caçador que va matar un agricultor a Tàrrega

Avui comença el judici arran de la mort d’un home a Santa Maria de Montmagastrell, presumptament a mans d’un caçador. Rubio Advocats representa als germans de la víctima i, acusa per la comissió d’un delicte d’assassinat. El judici està previst que duri fins al dijous dia 30.

Un matrimoni és acusat de posar claus en un camí

Un matrimoni és acusat de posar claus en un camí

Rubio Advocats ha actuat com acusació particular en un cas on s’acusava a un matrimoni d’haver provocat més de 130 punxades als veïns del camí on vivien els acusats.

Un matrimoni és acusat de col·locar claus i agulles en un camí en reiterades ocasions causant fins a 130 punxades als seus veïns, entre el gener de 2014 i l’octubre de 2015. Tot i la negativa dels acusats, la Fiscalia va provar els fets i va demanar acusació per delictes continuats de danys amb un pagament de 10.800€, a més a més d’indemnitzar amb 3.800€ més els denunciants, representats per Enric Rubio que demana que la multa s’elevi a 21.600€.

Un banc és condemnat a tornar 120.000€ a una corredoria lleidatana

Un banc és condemnat a tornar 120.000€ a una corredoria lleidatana

El Tribunal Suprem ha condemnat la Caixa d’Estalvis del Penedès, actualment Banc Mare Nostrum, a tornar a una corredoria d’assegurances de Lleida 120.000€ a l’anul·lar dos contractes bancaris tipus swaps.

El swap és un producte financer adherit a una hipoteca o crèdit que els bancs oferien com una mena d’assegurança antipujada del tipus d’interès. Si l’interès pujava i sobrepassava l’import establert, el banc tornava els diners al client, ara bé, si el que passava era a l’inrevés, el client havia de retornar els diners al banc.

Quatre lleidatans porten al Banc Popular als tribunals per 280.000 en accions

Quatre lleidatans porten al Banc Popular als tribunals per 280.000 en accions

El passat dimecres 7 de juny el banc Santander va comprar per només 1€ el Banc Popular arran de la fallida de l’entitat. Aquesta operació financera ha suposat la pèrdua del 100% de la inversió ja que les accions del Banc Popular han deixat de tenir valor a l’haver estat donades de baixa.

Arran de la fallida, almenys 4 lleidatans presentaran demandes al jutjat contra el Banc Popular per intentar recuperar els 280.000€ que havien invertit en accions i que han perdut.

Demanen 3 anys de presó i multa de 2 milions d’euros a un constructor

Demanen 3 anys de presó i multa de 2 milions d’euros a un constructor

La Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat acusen de frau fiscal a un constructor lleidatà i demanen una condemna de 3 anys de presó i la imposició d’una multa de 2 milions i mig d’euros, al considerar que havia eludit el pagament de 526.000 € l’any 2009.

L’acusat va negar que hagués eludit el pagament, tot indicant que, davant la situació econòmica de la seva empresa, va fer el que li va obligar Caixa Sabadell, amb la que tenia un deute per la construcción d’una promoció de 40 habitatges.

La defensa, representada per l’advocat Enric Rubio, va sol·licitar l’absolució al considerar que el constructor en cap moment va tenir la finalitat i intenció de defraudar, ja que mai va poder disposar dels diners atès que Caixa Sabadell els va destinar a saldar el deute i pagar la constructora.

Condemnen un Banc a tornar 55.000 euros

Condemnen un Banc a tornar 55.000 euros

 

El Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Lleida ha condemnat TARGOBANK (anteriorment Banc Popular) a tornar 55.000 euros a una octogenària després de declarar la nul·litat de dos ordres de compra de bons subordinats convertits en accions del Banc. La Jutge ha estimat la demanda presentada per la dona, representada per l’Advocat Enric Rubio, al considerar, entre altres aspectes, que hi va haver un vici de nul·litat en el consentiment (defectes i errors en el procés d’adquisició d’aquests bons), ja que no es va realitzar un estudi detallat del perfil de la clienta com a inversora ni se la va informar degudament del producte i dels riscos que suposava la seva adquisició. Concretament, afirma que “hi va haver un error essencial excusable en l’adquisició del producte i, per tant, s’estima la nul·litat del contracte”. El Banc Popular va emetre l’any 2009 uns bons convertibles en accions del mateix Banc amb l’objectiu d’obtenir un mínim de liquiditat. Per fer atractiva aquesta emissió va prometre una remuneració d’un 7% però no va informar degudament els seus clients dels elevats riscos de l’operació, que van provocar posteriorment importants pèrdues als clients amb els diners que havien invertit.

En aquest cas, la Jutge afirma que “ha quedat acreditat que un producte tan específic com el present no el va sol·licitar la clienta, sinó que li va oferir l’entitat bancària”. La titular del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Lleida també afegeix que “no se li va prestar la informació precontractual amb prou antel·lació perquè pogués analitzar-la”. El Jutjat recorda que l’entitat “va incomplir els seus deures d’informació i diligència, ja que va oferir un producte amb un nivell de risc no adequat, tenint en compte la resta de les seves inversions, ja que no s’ajustava als altres productes que tenia i no consta que la demandada s’assegurés de tenir aquesta informació al subscriure el producte”.

Condemnen un Banc per vendre un producte tòxic

Condemnen un Banc per vendre un producte tòxic

Ha de retornar a un client els 15.480 euros que va perdre per no haver-lo informat correctament.

L’Audiència Provincial de Lleida ha condemnat DEUTSCHE BANK a retornar a un client els 15.480 euros més els interessos que va perdre arran de l’adquisició d’un producte financer tòxic. El Tribunal ha revocat la sentència que va absoldre inicialment l’entitat i ha estimat el recurs presentat pel demandant, representat per l’Advocat Enric Rubio, al considerar que el Banc no el va informar correctament dels riscos que comportava el producte financer que estava adquirint.

El demandant va adquirir l’any 2007 unes accions d’un valor denominat twin win (doble oportunitat). Es tracta d’un producte estructurat i vinculat a índexs borsaris que, en cas del descens d’aquests, representen pèrdues per a l’inversor, per la qual cosa, segons l’Audiència Provincial, “el que s’estava fent era una aposta”. En aquest tipus de casos, el Tribunal considera que qualsevol client “ha de conèixer com està previst que puguin evolucionar cada un dels índexs (…) i no consta, tanmateix, que al demandant se li hagués fet ni el més mínim comentari respecte de la possible evolució”, per la qual cosa la informació que se li va donar va ser “insuficient”.

Així mateix, afegeix que els empleats del Banc van oferir al client “una alta rendibilitat i l’existència d’una barrera de protecció, la qual cosa, sense cap mena de dubte, va influir de manera decidida perquè prestés al seu consentiment en la seva adquisició”.

D’aquesta forma, el Tribunal obliga el Banc a retornar-li els diners de la inversió.

Condemnen Bankia a indemnitzar una parella per un pis inacabat

Condemnen Bankia a indemnitzar una parella per un pis inacabat

El Jutjat de Primera Instància 1 de Lleida ha condemnat l’entitat financera BANKIA a indemnitzar un matrimoni que havia adquirit un pis en construcció a Vilanova de la Barca. La parella, defensada per l’advocat Enric Rubio, havia lliurat a la constructora 29.000 € i aquesta els havia dipositat en un compte. La constructora va quedar inactiva i va fer fallida, de manera que no va poder entregar el pis ni tampoc retornar els diners.

El Jutge, basant-se en una llei de l’any 1968, considera que BANKIA va incomplir la seva obligació legal d’exigir una assegurança o aval per tal de garantir el retorn dels diners que els compradors havien entregat a compte, cas que l’obra, per qualsevol motiu, no finalitzés. En aquest sentit, al judici va quedar acreditat que l’entitat sabia que els compradors ingressaven en el seu compte quantitats en concepte d’entregues a compte, fins al punt que finançava la promoció i per poder desemborsar tot el finançament era necessari que la promotora acredités vendes sobre plànol.

Aquest lloc web empra cookies per a que vosté tingui la millor experiencia d’usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les mencionades cookies i l’aceptació de la nostra política de cookies, faci click a l’enllaç per a una major información a plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies