DRET DE FAMÍLIA I SUCCESSIONS

El desencís i l’angoixa forma part de la teva vida? Creus que el projecte de vida i amor que vas iniciar ja no té futur? Probablement et trobes desorientat i tens molts dubtes. Probablement tens por que els teus fills es vegin afectats. Ens tens al teu costat i farem que aquest pas tan important sigui el menys traumàtic possible, posarem en marxa tots els mecanismes per defensar els teus drets, mirant d’arribar a un acord que et sigui favorable a tu i als teus fills i si, malgrat l’esforç, no és possible, et defensarem per tal que el Jutge prengui la solució més justa i adequada a la teva situació vital.

La mort no és el final. És una mostra més de la renovació de la vida. Cal seguir endavant i cal clarificar el futur. Si vols saber quins són els teus drets, si vols reclamar la legítima i tot allò que comporta, coneixem quins són els passos a seguir.

Casos on hem intervingut

En MATÈRIA DE DRET DE FAMÍLIA, s’ha assumit la defensa en nombrosos procediments de separació i divorci, amb especials implicacions econòmiques. En matèria de DRET DE SUCCESSIONS, s’han fet operacions particionals de patrimonis hereditaris i s’han exercitat i defensat accions de reclamació de llegítima.

Dret de Família
  • Pensió compensatòria per raó del treball: Sentència dictada pel TSJ de Catalunya en data 10 de març de 2003 (RJ 2003, 4653). Aquesta sentència va crear un precedent en la interpretació de la pensió compensatòria per raó del treball prevista a l’article 41 de l’antic Codi de Família.

  • Guarda i Cura Compartida: Interlocutòria dictada pel Jutjat de Primera Instància 7 de Lleida en data 15 de juny de 2010 (Mesures Provisionals 677/2010). Es tracta de la primera resolució a Lleida que acorda un règim de guarda i cura compartida en seu de mesures provisionals, quan encara no havia entrat en vigor el Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya.
  • Procediments de divorci aplicant el règim de ganancials. Divorci i ulterior procediment de liquidació del règim econòmic matrimonial. SAP de Lleida de data 23/09/2009. SAP de Lleida de 30 de gener de 2014 (JUR 2014, 88124).
  • Altres procediments de divorci que han esgotat totes les instàncies:
  • STSJ de Catalunya núm. 67/2012 de 12 de novembre de 2012, en el que es discutia l’atribució de l’ús del domicili conjugal quan ambdós cònjuges són titulars cadascun d’una vivenda.
  • SAP de Lleida de 28 d’octubre de 2009 en la que rebutja la compensació econòmica per raó del treball que sol·licitava la part contrària, la qual va interposar recurs de cassació davant del TSJC que fou inadmès per Interlocutòria de 20 de maig de 2010.
Dret de Successions
  • Nul·litat de testament per manca de capacitat de la testadora: Sentència del Jutjat de Primera Instància 5 de Lleida de data 21 de novembre de 2011. La testadora, amb alzheimer, va ser influenciada per un advocat per atorgar testament al seu favor. Aquesta Sentència ha estat confirmada per la SAP de Lleida nº 133/2013 de 4 d’abril de 2013 (JUR 2013, 192108).
  • Reclamació de legítima:
  • SAP de Lleida de 19 de setembre de 2014 (JUR 2014, 264734), procediment en el que es reclama la llegítima quan en vida de la progenitora van fer-se diversos pagaments a compte de la mateixa reflectits en diversos documents.
  • SJPI 4 de Lleida de 9 de març de 2015, procediment en el que es reclama la llegítima. En la Sentència es fa especial referència a les donacions imputables a la llegítima. S’exercita també l’acció de nul·litat d’una compravenda d’accions socials, en entendre que es tracta d’un contracte simulat.

“No és just que sigui jo qui hagi de marxar de casa”.

Hi ha solució. Fem-la possible.
 

DEMANA CITA AMB NOSALTRES

Aquest lloc web empra cookies per a que vosté tingui la millor experiencia d’usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les mencionades cookies i l’aceptació de la nostra política de cookies, faci click a l’enllaç per a una major información a plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies