DRET CIVIL – DANYS

Si tens problemes en la delimitació de les teves finques o amb la propietat d’algun dels teus immobles o si vols que algú compleixi allò que figura en un contracte, només cal que ens ho diguis i buscarem la solució al problema que ens planteges. Si el teu Banc et va oferir o comercialitzar un producte que no era adequat i has perdut els teus estalvis, ens tens al costat per interposar la corresponent demanda judicial.

Casos on hem intervingut

En MATÈRIA CIVIL s’ha assumit la defensa en totes les instàncies de procediments diversos en defensa de drets reals, responsabilitat per danys, herències i en tota la vessant del dret matrimonial, entre altres. En aquest sentit, tot i que es fa difícil poder sintetitzar els assumptes treballats al llarg quasi 20 anys en exercici, cal destacar, ja sigui per la seva complexitat o per tractar temes innovadors que han creat jurisprudència, els següents:

Obligacions i contractes
 • Interpretació de contractes: STS dictada en data 13 de desembre de 2012 (JUR 2012, 400232). La Sentència del Suprem interpreta una clàusula contractual en virtut de la qual l’empresa que havia arrendat un terreny per tal d’extreure’n recursos naturals (argiles) havia de restaurar-la, deixant la superfície totalment anivellada.
 • Article 1.597 del Codi Civil; acció directa del subcontractista: STS de 16 d’abril de 2014 (RJ 2014, 4922), en reclamació de 886.417,54 € arran d’unes obres efectuades per a l’EXPO de Saragossa. SAP de Lleida de 6 de novembre de 2014 (JUR 2015, 41988), en relació a les obres de la cafeteria exterior de l’Hospital Arnau de Vilanova.
Dret bancari (especial referència a consumidors i usuaris)
 • SWAPS:
 • SAP de Lleida de 8 de juny de 2012 (JUR 2012, 259995). Es tracta de la primera Sentència de l’Audiència Provincial de Lleida que anul·la un contracte SWAP per vicis en el consentiment i manca d’informació. La Sentència de primera instància també fou pionera en la matèria en la nostra ciutat.Laude de 30 de maig de 2012 dictat pel Tribunal Arbitral de Barcelona. Declara la nul·litat d’un contracte SWAP per vicis en el consentiment. Confirmat per la STSJ de 25 de novembre de 2013 (RJ 2013, 8309).
 • Nul·litat de SWAPS: SSAP de Lleida de 8 de maig de 2015 (JUR 2015, 166213), 10 de desembre de 2014 (JUR 2015, 54879), 16 de maig de 2014 (JUR 2014, 182436) i 4 de juliol de 2013 (JUR 2013, 341340); SAP d’Osca de 18 de març de 2014 (JUR 2014, 273286); SJPI 4 d’1 d’abril de 2015.
 • Participacions preferents, deute subordinat:
 • Interposició de demanda sol·licitant la nul·litat de contractes de participacions preferents i deutes subordinats. En alguns d’ells l’entitat financera ha arribat a un acord i ha restituït les aportacions dels clients. La SJPI 5 de Lleida de 7 d’octubre de 2014; SJPI 69 de Madrid, de 8 de gener de 2015; SJPI 2 de Lleida de 8 de gener de 2015; SJPI 54 de Madrid de 5 de febrer de 2015; SJPI 2 de Lleida de 12 de febrer de 2015, entre altres, han declarat la nul·litat de contractes de participacions preferents i deutes subordinats.
 • Interposició de demanda sol·licitant la nul·litat de “bonos estructurados”: SAP de Lleida de 20 de març de 2015 (JUR 2015, 121428).

 

 • Protecció de consumidors i usuaris:
 • Clàusules sòl: SAP de Lleida de 24 de setembre de 2014 (JUR 2014, 264657), que confirma la dictada en primera instància, per la qual es declara la nul·litat d’una clàusula sòl imposada per NGC BANCO. Es tracta de la primera sentència a Lleida en aquesta matèria.

 

 • Responsabilitat extracontractual de l’entitat bancària:
 • SAP de Lleida de 17 d’octubre de 2012 (JUR 2012, 395422). Es condemna a l’entitat financera a pagar als actors els lliuraments a compte que havien satisfet per l’adquisició d’un habitatge en construcció. Aplica la Llei preconstitucional 57/1968 que obligava a la promotora a l’obertura d’un compte especial per ingressar els lliuraments anticipats o bé subscriure la corresponent assegurança, per tal de garantir el retorn dels diners en cas que la construcció de vivendes no finalitzés, de manera que l’entitat financera queda legalment obligada a vetllar pel compliment d’aquestes garanties. Es tracta de la primera sentència dictada en aquest sentit a Espanya.
 • Subrogació d’hipoteca:
 • SAP de Lleida de 23 d’abril de 2012 (JUR 2012, 190710). La Sentència confirma la dictada en primera instància i, en aplicació de la Llei 2/1994, declara que les condicions que una entitat financera estableix en la seva oferta vinculant per tal de subrogar-se en un préstec hipotecari s’han de mantenir en el contracte definitiu subscrit amb el client consumidor-usuari.
Societats cooperatives i societats agràries de transformació
 • Impugnació de liquidacions de baixa dels socis de les Cooperatives: STSJ de 25 de maig de 2015 (JUR 2015, 190688). La Sentència revoca les sentències dictades en primera i segona instància i acorda que la imputació de pèrdues al soci ha de tenir com a límit les aportacions efectuades al capital social, sense que es pugui distingir entre els socis que continuen en la cooperativa i els socis que causen baixa de la mateixa.
 • Impugnació de liquidacions de baixa de socis de Societats Agràries de Transformació (SAT): SAP de Lleida de 22 de setembre de 2014 (JUR 2014, 264428); SAP de Lleida de 20 de juny de 2014 (JUR 2014, 236381); SAP de Lleida de 26 de setembre de 2012 (JUR 2012, 394784).
Drets Reals
 • Servituds: Sentència dictada pel TSJ de Catalunya en data 13 d’octubre de 2005 (RJ 2005, 10281). Arran d’aquest procediment, que va seguir-se i esgotar totes les instàncies, es va permetre que els propietaris del pàrking de l’Edifici Sant Joan, 6-8 (on es troba ubicada la seu del Col·legi d’Advocats) poguessin accedir-hi a través del pàrking públic de la Plaça Sant Joan,
 • Immissions: Sentència del TSJ de Catalunya de 28 de febrer de 2011 (RJ 2011, 3124). Aquesta sentència delimita el concepte d’immissions del Codi Civil de Catalunya. Parteix d’un supòsit de fet en què uns propietaris havien construït una paret a la part posterior de la seva vivenda tot afectant els propietaris de la vivenda confrontant, que deixaven de rebre llum natural i ventilació.
 • Immissions sonores: SAP de Lleida de 26 de setembre de 2012 (JUR 2012, 352081). Condemna a una Cooperativa per les immissions sonores produïdes per les instal·lacions de gasolinera i rentat de vehicles en la finca dels actors. La Sentència de l’Audiència Provincial de Lleida concreta i determina el valor de la prova pericial.
Defectes de construcció (Llei d’Ordenació de l’Edificació i Requisits Mínims d’habitabilitat)
 • SAP de Lleida de 2 de juny de 2011 (JUR 2011, 321381). Es demanda al constructor-venedor i a l’arquitecte de l’habitatge (dúplex) perquè el mateix no complia amb el Decret de Requisits mínims d’habitabilitat, ja que l’alçada de l’altell, les finestres i les escales no s’adequaven a aquella normativa.
 • La Sentència del Jutjat de Primera Instància 6 de Lleida de 27 de maig de 2010 condemna a la promotora i arquitectes a instal·lar un segon ascensor a l’edifici de l’Arc del Pont, 3 per tal que el mateix compleixi amb el Decret de requisits mínims d’habitabilitat. Aquesta Sentència fou revocada per la SAP de Lleida de 31 d’octubre de 2013 i, en l’actualitat, les actuacions es troben a la Sala Civil del Tribunal Suprem.
 • SJPI 2 de Lleida en la que es condemna a tots els agents de la construcció (promotora, constructora, arquitecte superior i arquitecte tècnic a reparar una nau industrial arran de les deficiències en la cimentació, la qual cosa suposa un import que supera el milió d’euros.
Responsabilitat per danys (contractual i extracontractual)
 • Responsabilitat extracontractual: La SAP de Lleida de 6 de març de 2008 (JUR 2008, 179743) delimita el concepte de responsabilitat extracontractual en un supòsit en que els demandants tenien instal·lada una pizzeria als baixos de l’edifici i, precisament, el lloc on tenien instal·lat el forn i la llar de foc amb sortida de fums havia estat declarat comunitari. Els actors accionen contra la promotora i els anteriors propietaris per responsabilitat extracontractual per tal d’obtenir una indemnització per les obres que hauran de suportar i els perjudicis que això comportarà.
 • Responsabilitat extracontractual i acció directa contra l’asseguradora: SAP de Castellón de 4 de febrer de 2009 (JUR 2009, 172831). Es tracta d’un supòsit de danys soferts per un menor en una atracció de fira i s’acciona contra la titular de l’atracció i contra l’empresa asseguradora. La Sentència examina amb detall els requisits de l’acció directa exercitada contra l’asseguradora.
 • Responsabilitat civil d’advocats: SAP de Lleida de 25 de març de 2014 (JUR 2014, 114227). Es tracta d’un supòsit en què es declara la responsabilitat civil d’un advocat que havia deixat transcórrer un termini.
Dret Sanitari
 • Sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància 6 de Lleida en data 26 d’octubre de 2011, que condemnava a CORPORACIÓN DERMOESTÉTICA i al metge a indemnitzar a la demandant per mala praxis mèdica en diverses intervencions estètiques practicades a la demandant.

“No és just que no em toqui res de l’herència dels pares després d’haver estat al seu costat.”


Hi ha solució. Fem-la possible.

DEMANA CITA AMB NOSALTRES

Aquest lloc web empra cookies per a que vosté tingui la millor experiencia d’usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les mencionades cookies i l’aceptació de la nostra política de cookies, faci click a l’enllaç per a una major información a plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies